Obvestilnik

Icon Heading

Preko spodnjega obrazca se lahko vključiš v naš obvestilnik. Na tvoj e-mail naslov bomo pošiljali aktualne novice, ki se tičejo projekta Služba je družba. Za prijavo na obvestilnik ni nujno, da si udeleženec aktivnosti, pravzaprav je dovolj že trohica zanimanja za sam projekt in z njim povezanih informacij.

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.