NUDIŠ SLUŽBO?

Icon Heading

V okviru projekta Služba je družba želimo podjetjem omogočiti, da pridobijo visoko usposobljeno in motivirano delovno silo, mlade izobrazijo glede na realne potrebe njihovega podjetja. Mladi se pri iskanju prve zaposlitve soočajo z vrsto težav, največkrat pa jim primanjkuje delovnih izkušenj in specifičnih znanj. A so sposobni hitrega učenja in prilagajanja na nove izzive, še posebej, če se jim ponudi ustrezno mentorstvo. Starejši zaposleni imajo na drugi strani veliko izkušenj, ki jih lahko prenašajo na mlade. Preko mentorskega dela lahko podjetja svojim zaposlenim omogočijo pridobivanje novih kompetenc in veščin. Zato še posebej ciljamo na mlade zaposlene in mlade podjetnike, ki bi lahko znanje predajali po metodi »mladi za mlade«.

Zadovoljni in motivirani delavci lahko bistveno pripomorejo k uspešnosti podjetja, delovno mesto pa lahko za zaposlenega predstavlja nenehen izziv. Odnosi med zaposlenimi se morajo graditi na enakovrednosti, zaupanju ter prenašanju idej in znanja med zaposlenimi. Pogoj so dobri odnosi v kolektivu. Med načeli našega projekta je družbena odgovornost. Zato bomo ob zaključku aktivnosti pripravili zaključno konferenco, na katero bomo povabili lokalne oblastnike, gospodarstvenike, mladinske organizacije in vse ostale sodelujoče. Predstavili bomo sodelujoče, naše dosežke in primere dobrih praks in sodelovanj z gospodarstveniki.

Ali ste vedeli? Zaposlitev delavca predstavlja za delodajalca primerljiv strošek kot delo preko študentske napotnice. Za neto plačo 700 € so stroški delodajalca po študentski napotnici 1.169,40€, po pogodbi o zaposlitvi pa brez prevoza in malice 1.163,84 €. A hkrati zaposlitev poveča motiviranost delavca in njegovo pripadnost podjetju.

Ne pozabite tudi na razne ugodnosti in olajšave, ki jih vaše podjetje  ali  organizacija lahko dobi z zaposlitvijo mladih. Tako Zavod za zaposlovanje RS ponuja povračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev in davčno olajšavo za zaposlovanje mladih, pridobite pa lahko tudi subvencijo za zaposlitev mladih.

PRIDRUŽI SE PROJEKTU

Icon Heading

Contact form

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.