Koledar

Icon Heading

Aktivnosti projekta Služba je družba se izvajajo v petih regionalnih centrih Gorenjske in Goriške regije. Aktivnosti so razdeljene v štiri zaporedne bloke, ki se bodo zvrstili od februarja 2017 do avgusta 2018.

Vključi se v projekt in prejemal boš obvestila o terminih delavnic ter poteku našega programa.

 

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.