Koledar

Icon Heading

Aktivnosti projekta Služba je družba bomo izvajali v petih regionalnih centrih Gorenjske in Goriške regije. Aktivnosti so razdeljene v štiri zaporedne bloke, ki se bodo zvrstili od februarja 2017 do avgusta 2018.

Predvidena časovnica in kraji izvajanj:

Blok 1 (Cerkno in Škofja Loka z okolico) od februarja 2017 do marca 2017;
Blok 2 (Škofja Loka in Jesenice z okolico) od maja 2017 do julija 2017;
Blok 3 (Kranj in Tolmin z okolico) od decembra 2017 do februarja 2018;
Blok 4 (Jesenice in Kranj z okolico) od aprila 2018 do junija 2018.

Program delavnic mehkih veščin – Blok 2:

Torek, 6. 6. ob 17.00, Mladinski center Jesenice: ŽIVLJENJEPIS IN KOMPETENCE

Četrtek, 8. 6. ob 17.00, Mladinski center Jesenice: PROJEKTNO VODENJE

Četrtek, 29. 6. ob 17.00, Mladinski center Jesenice: TIMSKO DELO

V juliju so predvidene še naslednje delavnice mehkih veščin:

– REŠEVANJE KONFLIKTNIH SITUACIJ
– JAVNO NASTOPANJE
– MOTIVACIJA
– KOMUNIKACIJA IN POSLOVNI BONTON

Termini v juliju po dogovoru z udeleženci – vključenimi v projekt.

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.