Kaj delamo?

Icon Heading

Zaposlovanje mladih

V sklopu našega projekta bomo najmanj 18 mladim omogočili zaposlitev, vsekakor pa se bomo trudili, da to številko še presežemo.

Pridobivanje znanj

Preko naših projektnih aktivnosti, ki zajemajo različne delavnice in delovno vajo, si lahko pridobiš mnogo novih znanj.

Delovne izkušnje

V sklopu delovne vaje, ki jo izvedeš s starejšim in izkušenejšim mentorjem, ti omogočamo pridobitev delovnih izkušenj.

Individualen pristop

Pri našem projektu nikakor nisi zgolj številka, saj največ stavimo na individualno delo z vsakim udeležencem po metodi mladi za mlade.

Povezovanje

Povezujemo mlade udeležence in zaposlovalce, hkrati pa poskušamo vzpostaviti trajnejšo vez med mladinskimi organizacijami in trgom dela.

Družbena odgovornost

Menimo, da morajo podjetja in organizacije delovati v skladu z družbeno odgovornostjo, ki je tudi ena ključnih lastnosti našega projekta.

Projekt Služba je družba bo spodbujal zaposlovanje mladih od 15 do 29 let iz Gorenjske in Goriške regije na področjih video produkcije, informacijske tehnologije, turizma, gostinstva, elektrotehnike, lesarstva, strojništva in mladinskega dela. Projekt izvajamo v zahodni kohezijski regiji, na področju Gorenjske in Goriške. Regionalni centri v katerih bomo izvajali aktivnosti so Škofja Loka, Kranj, Jesenice, Cerkno in Tolmin. Aktivnosti bomo izvajali od oktobra 2016 do septembra 2018, partnerske organizacije pri izvedbi v posameznem kraju pa so C.M.A.K Cerkno, Zveza Mink Tolmin, Mladinski svet Jesenice in Zavod za grajene politike iz Kranja.

Namen našega projekta je delati z mladimi kot posamezniki z ogromno neizkoriščenega potenciala, posebnost našega pristopa je predvsem individualno delo in oseben pristop do vsakega posebej ter medsebojno izmenjevanje izkušenj med samimi mladimi, pa tudi med podjetniki in mladimi iskalci zaposlitve.

Cilj projekta je usposabljanje najmanj 60 mladih iz Gorenjske in Goriške regije, od katerih se jih bo v času trajanja projekta zaposlilo najmanj 18. Za tiste, ki bodo vključeni v projekt in se v tem času ne bodo zaposlili, pa je cilj, da najkasneje v roku enega leta najdejo zaposlitev. Poleg mladih, ki bodo vključeni v projekt kot iskalci zaposlitve, želimo vsaj 10 mladih vključiti v projekt kot zunanjih mentorjev, saj želimo znanje deliti po metodi mladi za mlade.

 

Promocijski radijski spot:

Projektna ekipa

Icon Heading

Predstavitev projektne ekipe, sestavljene iz pisane palete posameznikov in posameznic z dolgoletnimi izkušnjami na mladinskem polju.

Blaž Jelenc

Vodja projekta

Tine Hafner

Strokovni sodelavec

Martin Štamcar

Administrativna in ostala pomoč

Matjaž Peternelj

Strokovni sodelavec, Cerkno

Maruša Lipušček

Strokovna sodelavka, Cerkno

Janez Leban

Strokovni sodelavec, Tolmin

Sanja Popov Leban

Strokovna sodelavka, Tolmin

Andraž Šiler

Strokovni sodelavec, Kranj

Miha Rezar

Strokovni sodelavec, Jesenice

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.