Iščeš službo?

Icon Heading

Kako se bomo družili in prišli do službe?

Če se udeležiš našega programa, ti bomo hitro zagotovili »družbo«. Spoznal/a in družil/a se boš z ostalimi udeleženci, priskrbeli pa ti bomo tudi mladega mentorja, ki ti bo pomagal pri načrtovanju dela ter reševanju problemov in vprašanj.

Kaj in kako bomo delali?

Najprej bomo pričeli z delavnicami mehkih veščin. S tem mislimo na delavnice komuniciranja, javnega nastopanja, kreativnega razmišljanja, projektnega menedžmenta, posebnosti dela v mladinski organizaciji ali osnovnih korakov do samozaposlitve oz. podjetništva. Prilagodili se bomo tebi in lokalnemu okolju ter izvajali tiste delavnice, ki jih najbolj potrebuješ. Temu bo sledil osrednji sklop, ki smo ga poimenovali delovna vaja.

Zagotovo te delo na nekem področju, kjer imaš veliko znanja, zelo veseli. Zato bosta skupaj s tvojim mentorjem najprej pripravila načrt delovne vaje. Nato boš ob pomoči njegovi pomoči ali ob pomoči izbranega delodajalca opravil/a zadano nalogo iz načrta. Mentor ti bo pomagal poiskati rešitve za probleme, ki se bodo pojavili, ti svetoval in pomagal do uspešnega zaključka. Sproti bosta beležila potek in napredek. Na koncu bosta poiskala možnosti, da pridobljeno znanje predstaviš delodajalcu in ga tako prepričaš, da si primeren/na za zaposlitev pri njem.

Po vsakem opravljenem delu se prileže sprostitev. Zato bomo po delovni vaji pripravili tridnevno srečanje v tvojem lokalnem okolju, ki bo namenjeno predvsem druženju med mladimi udeleženci,  mentorji in delodajalci.

Pridruži se projektu

Icon Heading

Contact form

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.