E-ROKOVNIK

Icon Heading

Ob vstopu v naš program boš prejel rokovnik, ki ti bo kasneje služil kot pomoč in opora pri tvojem delu. Vanj si boš lahko pisal zapiske, opombe in nasvete, ki ti jih bo podajal mentor, v njem pa bo tudi dovolj prostora, da ga boš uporabljal popolnoma po svoji volji.

Če ti slučajno zapisovanje na papir ni najbolj po godu, samo brez skrbi. Zate smo pripravili e-rokovnik (spodaj).

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.