O projektu

Icon Heading

Projekt izvaja Zavod O, zavod škofjeloške mladine, sofinancirata ga Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.

Projekt Služba je družba bo realiziral vsaj 18 zaposlitev mladih od 15 do 29 let iz Gorenjske in Goriške regije na področjih video produkcije, informacijske tehnologije, turizma, gostinstva, elektrotehnike, lesarstva, strojništva, mladinskega dela ter ostalih področjih. Mlade izobražujemo teoretično in praktično, z namenom višanja kompetenc za uspešen nastop na trgu delovne sile in aktivnega državljanstva.

Posebnost projekta je oseben in direkten nagovor mladih ter številne možnosti mreženja, ki jih ta ponuja.

KDO IN KAKO SE LAHKO VKLJUČI?

Icon Heading

V projekt se lahko vključijo mladi in sicer kot iskalci zaposlitve in udeleženci naših aktivnosti ali pa kot mentorji iskalcem zaposlitve. Prav tako k sodelovanju vabimo različna podjetja in organizacije, ki so pripravljena mladim pomagati na njihovi karierni poti.

Iskalec zaposlitve

Si ravnokar zaključil izobraževanje? Že dolgo časa ne najdeš službe? Si morda želiš le pridobiti nova znanja? Prihajaš iz Gorenjske ali Goriške regije? Si star med 18 in 29 let?

Preberi več

Delodajalec

Vodiš uspešno podjetje ali organizacijo? Potrebuješ mlade motivirane in zagnane sodelavce? Bi jih vključil v svoje vrste? Si želiš morda podeliti le svoje znanje in izkušnje?

Preberi več

SE ŽELIŠ NAROČITI NA OBVESTILNIK?

Medijski partner:

SoraCB

Operacijo »Služba je družba« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih.«